Google
 

Oct 23, 2007

A lyric sung by Hadad Alwi : Yaa Toybah

Yaa Toybah
By Haddad Alwi (Album: Cinta Rasul)


Yaa toybah, yaa toybah
yaa dawal 'ayaana
isytaqnaalik
wal hawa nadaana
wal hawa nadaana

Yaa Ali ya bna Abi Thalib
minkumu mashdarul mawaahib
Yaa turo hal uro lii haajib
indakum
afdholul ghilmaana
afdholul ghilmaana

Asyaadil Hasan wal Husaini
ilannaibiyyi qurrot-'aini

Yaa syabaabal jannataini
jaddukum
shoohibul qur'ana
shoohibul qur'ana