Google
 

Oct 23, 2007

Song's Lyric sung by Bimbo

Jangan ditunda-tunda
by Bimbo


Berbuat baik janganlah ditunda - tunda
Berbuat baik janganlah ditunda - tunda
Memblanjai anak yatim menafkahi anak yatim
Menyantuni fakir miskin melindungi fakir miskin

Sembahyang fardu janganlah ditunda - tunda
Sembahyang fardu janganlah ditunda - tunda
Mulai subuh sampai dzuhur dari dzuhur sampai ashar
Dari ashar sampai maghrib dari maghrib sampai isya

Beramal shaleh janganlah ditunda - tunda
Beramal shaleh janganlah ditunda - tunda
Mentuntut ilmu yang tekun menuntut ilmu yang gigih
Mencari rizki yang halal mencari nafkah yang halal

Beramar makruf janganlah ditunda - tunda
Beramar makruf janganlah ditunda - tunda
Menghapus kemusrikan menghapus kemusrikan
Menyampaikan kebenaran menyampaikan kebenaran